Training Kind en Scheiding

PLAN EEN AFSPRAAK

Training Kinderen

Het programma ‘Sterk na Scheiden’ is speciaal ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders.

Tijdens de scheidingsperiode, maar ook in de jaren daarna, kunnen kinderen ander gedrag gaan laten zien of niet lekker in hun vel komen te zitten. Dit is vaak niet raar. Kinderen moeten wennen aan de nieuwe situatie en ze rouwen om wat verloren is gegaan. Dit uit zich in bijvoorbeeld boos gedrag, gedoe bij de overdracht of ze keren wat meer in zichzelf.

In een speciaal, op leeftijd afgestemd, programma van 6 kindbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten leren jullie kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het is fijn om met leeftijdsgenoten te praten en te delen over wat je vindt en voelt. Zo herkennen kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze dat ze niet alleen zijn.

De ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Als ouder mag je tijdens de intake aangeven welke aandachtspunten er zijn zodat wij hier tijdens de training aandacht aan kunnen besteden.

De training ‘Sterk na Scheiding’ helpt jouw kind zich weer krachtig te voelen.

  • Startdatum

  • 19 januari & 9 maart 2022

  • De training is op woensdag om 14.30 uur (7-9 jr) en om 15.45 uur (10-13 jr)

  • We werken in groepen van max. 6 kinderen

  • Kosten: 37,50 per bijeenkomst incl. Btw